Avivament, Festival de filosofia a València | Diari ‘Levante-EMV’. Suplement ‘Posdata’, 27.5.2017

També disponible en: Castellano (Castellano)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestBuffer this pagePrint this page

Carall, el que ha declarat el professor Llovet en una tribuna pública! No és cap carallada el que ha dit el filòsof, assagista, traductor i cr.tic literari nascut a Barcelona i batejat amb el nom de Jordi. Ha dit, o millor, ha vingut a dir, que la solució per al vigor i la prosperidad de les humanitats passa per ferales actuar (a favor de la ciudadanía) en all. que ni les ciències ni les tècniques poden abastar, allí és, el progrés espiritual. Per a all. cal transformar totes les escenes del saber humanística. [Diario Levante-EMV. Posdata, 27.5.2017]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestBuffer this pagePrint this page