Autors

Autores i autors interessants que no participen en els festivals

Marta Sanz

Marta Sanz

Marta Sanz és doctora en Filologia. Ha publicat les novel·les El frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos (Premi Ojo Crítico 2001), Animales domésticos, Susana y los