Javier Gomá

També disponible en: Castellano (Castellano)

Javier Gomá és doctor en Filosofia i llicenciat en Filologia Clàssica i en Dret. Va guanyar les oposicions al cos de Lletrats del Consell d’Estat amb el número 1 de la seua promoció. Des de 2003 és director de la Fundació Juan March. Va obtindre el Premi Nacional d’Assaig de 2004 pel seu primer llibre, Imitación y experiencia (2003), que, juntament amb Aquiles en el gineceo (2007), Ejemplaridad pública (Taurus, 2009) i Necesario pero imposible  (Taurus, 2013) , conformen una tretralogía dedicada a l’experiència de la vida.