Qui som

També disponible en: Castellano (Castellano)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestBuffer this pagePrint this page

Amb la denominació València Pensa es constitueix una associació sense ànim de lucre l’àmbit de la qual és el País Valencià. Es tracta d’un col·lectiu dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar d’acord amb la legislació vigent sobre associacions. Els estatuts de València Pensa han estat inscrits el 9 de març de 2017 en el Registre Autonòmic d’Associacions, Unitat Territorial de València, Secció Primera, amb el número CV-01-057073.

Els fins de València Pensa són l’estímul del coneixement; la difusió i transmissió de la filosofia com a disciplina rellevant per a la comprensió del nostre present; l’organització d’un festival anual de filosofia, i qualsevol altra activitat dirigida a promoure els fins de l’associació.

Per al compliment dels seus objectius l’associació pot realitzar activitats com és ara l’organització d’un festival anual de foment de la filosofia; conferències, debats, exposicions i actes relacionats; intervenció en mitjans de comunicació i xarxes socials, i l’incentiu de la cultura en les seues diferents manifestacions artístiques.

Actualment la junta directiva de València Pensa està formada per Anacleto Ferrer (president), Alfonso Moreira (secretari), Francisco Benedito (tresorer) i Francesc Bononad (director del festival Avivament).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestBuffer this pagePrint this page